0907 521 222
  Hotline 0907 521 222 | 0907 921 222

  Danh mục các sản phẩm đã dừng sản xuất

  26/01/2016 16:10

  Rất tiếc!
  Sản phẩm bạn đang tìm kiếm đã dừng sản xuất và được thay thế bằng các sản phẩm khác.
  Vui lòng tham khảo các thông tin dưới đây. 
  Trân trọng!
  Model cũ Model thay thế
  Máy photocopy Gestetner MP 1900 Máy photocopy Gestetner MP 2014
  Máy photocopy RICOH/Gestetner MP 2000Le, MP 2000L2 Máy photocopy RICOH MP 2001L, MP 2501L; Gestetner MP 2001L, MP 2501L
  Máy photocopy RICOH/Gestetner MP 4002 Máy photocopy RICOH MP 4054; Gestetner MP 4054. 
  Máy photocopy RICOH/Gestetner MP 4002SP Máy photocopy RICOH MP 4054SP; Gestetner MP 4054SP
  Máy photocopy RICOH/Gestetner MP 5002 Máy photocopy RICOH MP 5054Gestetner MP 5054.
  Máy photocopy RICOH/Gestetner MP 5002SP Máy photocopy RICOH MP 5054 SPGestetner MP 5054SP.
  Máy photocopy RICOH/Gestetner MP 6000 Máy photocopy RICOHMP 6002Gestetner MP 6002.
  Máy in siêu tốc RICOH/Gestetner DD 4545 Máy in siêu tốc RICOH DD 4450Gestetner DD 4450.

  Các tin khác